Otomatik Katılım

Otomatik Katılım Nedir?

1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla başlayan Otomatik Katılım Sistemi, diğer adıyla Otomatik BES, özel sektörde ve kamuda çalışan 45 yaş altındaki her T.C. Vatandaşının, işverenleri aracılığıyla otomatik olarak katıldığı bir Bireysel Emeklilik sistemidir.

Çalışanları birikime ve geleceğe yatırım yapmaya teşvik eden Otomatik Katılım Sistemi’nde işveren, çalışanın prime esas kazancının %3’ü kadar katkı payını, her ay maaşından otomatik olarak alarak anlaşmalı olduğu emeklilik şirketine aktarır.

image

Otomatik BES Devlet Katkısı Nerede, Nasıl Değerleniyor?

Devlet tarafından katkı sağlanan Otomatik Katılım Sistemi kapsamında, yatırılan Devlet Katkı payları çeşitli yatırım fonlarında değerleniyor.


    Bu fonların asgari %70’i;

  • Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında değerlendiriliyor.
  • Asgari %10’u;

  • BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda değerlendiriliyor.

    Azami %20’si;

  • Türk Lirası cinsinden; mevduatta, katılım hesabında, işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde değerlendiriliyor.

Otomatik Katılım Sistemi’nde Nasıl Emekli Olunur?

Otomatik BES’te 10 yıl prim ödeyen ve 56 yaşını dolduran herkes emekli olma hakkını elde ediyor. Bu şartları sağladığında dilersen birikimlerini ve devlet katkısını toplu bir şekilde alabilir ya da 10 yıllık gelir sigortası yaptırarak %5 ekstra Devlet Katkısıyla beraber her ay maaş şeklinde almayı tercih edebilirsin.


Devlet Katkısı Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde sözleşmene yatırdığın her 100 TL için devlet de senin Bireysel Emeklilik sözleşmene 30 TL katkı payı yatırmaktadır. Her 100 TL için fazladan gelen bu 30 TL’lik ek gelire Devlet Katkısı denir.

Her katılımcı adına ödenen Devlet Katkısı, o yıla ait brüt asgari ücret tutarının % 30'unu geçemez. Limit hesabı katılımcı bazında yapılır.

Sen de devletin sunduğu bu imkandan yararlanmak için sistemde en az 10 yıl kalmalı ve 56 yaşını doldurmalısın. Böylece emekliliğe hak kazanarak Devlet Katkı Payının %100’ünü alabilirsin.

2022 yılı için Devlet Katkısı'nın üst sınırı yıllık asgari brüt ücret olan 68.850 TL'nin %30'u kadar olup 20.655 TL'dir.

Fibaemeklilik